Privacyverklaring

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden hecht veel waarde aan uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij hiermee omgaan.

Onze contactgegevens

Podoposturaalprakijk Leeuwarden
Sassingastins 117
8925 JL Leeuwarden
058 – 2553732
info@voetenhouding.nl
KvK nummer: 01136580

Type persoonsgegevens

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van uw behandeling. Hiervoor kunnen we de volgende gegevens van u verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens ten behoeve van uw behandeling (waaronder gegevens over uw leefstijl en medische gegevens)

De medische gegevens die wij van u verzamelen vallen onder de noemer bijzondere gegevens. Podoposturaal praktijk Leeuwarden gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verzamelt alleen wat strikt noodzakelijk is voor uw behandeling.

Doel en grondslag voor de verwerking

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de behandeling
 • Communicatie over de behandeling
 • Administratieve doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens onder de volgende grondslag: Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden 15 jaar bewaard conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo verstrekken wij uw medische gegevens alleen aan andere zorgverleners als u daarvoor toestemming geeft.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zowel digitaal als op papier opgeslagen in een medisch dossier. Het digitale dossier wordt opgeslagen in een softwareprogramma op een computer die niet aan internet verbonden is. Zowel de computer als het programma zijn met een uniek wachtwoord beveiligd, dat alleen bij M. Kampstra-muiser bekend is. Uw papieren dossier wordt in een afgesloten dossierkast bewaard. Uw dossier wordt nooit onbeheerd achter gelaten in in de praktijk. Elke dag wordt handmatig een back-up gemaakt van het digitale archief op een usb-stick, welke in een gesloten kast wordt bewaard.

Wij maken gebruik van een contactformulier op de website (voetenhouding.nl) zodat u eenvoudig en snel contact met ons kunt opnemen of een afspraak kunt maken. De persoonsgegevens die u invult op dit contactformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding. De website maakt hiervoor gebruik van een SSL Certificaat.

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

De website van Poduposturaalpraktijk Leeuwarden maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Volgens de wet mogen wij deze cookies op uw apparaat opslaan zonder uw toestemming, omdat ze alleen gebruikt worden om de website goed te laten werken.

Inzien, aanpassen en/of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Neem bij vragen of verzoeken contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. U krijgt in ieder geval binnen 4 weken een reactie van ons. We kunnen contact met u opnemen om te controleren of het verzoek daadwerkelijk door uzelf gedaan is. Dit is om uw privacy te beschermen. U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens alleen schriftelijk bij ons indienen. Deze schriftelijke verklaring is nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons