Verwerkingsregister Podoposturaalpraktijk Leeuwarden

Podoposturaalpraktijk Leeuwarden treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die het verwerkt.

Contactgegevens verantwoordelijke

Miranda Tjepkema-Muiser
Sassingastins 117
8925 JL Leeuwarden
058 – 2553732
info@voetenhouding.nl
KvK nummer: 01136580

Functionaris Gegevensbescherming

Er is geen FG aangesteld omdat er niet op grote schaal verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt (individuele therapeut).

Verwerkingsdoeleinden

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de behandeling
 • Communicatie over de behandeling
 • Administratieve doeleinden

Grondslag waaronder persoonsgegevens worden verwerkt: De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Betalingsgegevens (betaling via pin)
 • Gegevens over leefstijl
 • Medische gegevens: bijzondere persoonsgegevens

Categorieën van betrokkenen

Persoonsgegevens van de volgende betrokkenen worden verzameld:

 • Patiënten van podoposturaalpraktijk Leeuwarden

Categorieën van ontvangers

Er zijn geen derden die direct toegang hebben tot de persoonsgegevens die podoposturaalpraktijk Leeuwarden verwerkt. De ICT beheerder heeft geen toegang tot persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, waaronder behandelgegevens, worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt doorgestuurd naar andere behandelaars. De persoonsgegevens blijven binnen de grenzen van de EU.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Eenmaal per jaar worden inactieve dossiers gecontroleerd en als de termijn afgelopen is vernietigd met behulp van een versnipperaar.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een medisch dossier, wat zowel digitaal als op papier beschikbaar is.

Het digitale dossier wordt opgeslagen in KA podo op een computer die niet aan internet verbonden is. Zowel de computer als het programma zijn met een uniek wachtwoord beveiligd, dat alleen bij M. Tjepkema-Muiser bekend is.

Papieren dossiers wordt in een afgesloten dossierkast opgeslagen welke zich buiten de praktijk bevindt. In de praktijkruimte worden dossiers van bezoekende patiënten buiten het zicht bewaard en nooit onbeheerd achtergelaten.

Elke dag wordt handmatig een back-up gemaakt van het digitale archief op een usb-stick, welke in een gesloten kast wordt bewaard. Back-ups worden na 1 week verwijderd.

De website (voetenhouding.nl) maakt gebruik van een SSL certificaat. Hierdoor worden gegevens die worden ingevoerd op het contactformulier op de website versleuteld verzonden naar het e-mailadres van de prakijk.